Io vulesse truvà pace

lo vulesse truvà pace
ma na pace senza morte.
Una, mmiez’ a tanta porte
s’arapesse pè campà!

S’arapesse na matina,
na matina ’e primavera,
E arrivasse fin’ ’a sera
senza dí: «nzerràte llà!»

Senza sentere cchiú ’a ggente
ca te dice: «io faccio…, io dico»,
senza sentere l’amico
ca te vene a cunziglià.

Senza senter’ ’a famiglia
ca te dice: «Ma ch’ ’e fatto?»
Senza scennere cchiù a patto
c’ ’a cuscienza e ’a dignità.

Senza leggere ’o giurnale…
’a nutizia impressionante,
ch’è nu guaio pè tutte quante
e nun tiene che ce fà.

Senza sentere ’o duttore­
ca te spiega a malatia…
’a ricett’ in farmacia…
l’onorario ch’ ’e ’a pavà.

Senza sentere stu core
ca te parla ’e Cuncettina,
Rita, Brigida, Nannina…
Chesta sì… Chell’ata no.

Pecché, insomma, si vuò pace
e nun sentere cchiú niente
’e ’a sperà ca sulamente
ven’ ’a morte a te piglià?

lo vulesse truvà pace;
ma na pace senza morte.
Una, mmiez’a tanta porte,
s’arapesse pè campà!

S’arapesse na matina,
na matina ’e primmavera…
E arrivasse fin’ ’a sera
senza dí: «nzerràte llà!»

Condividi:

Altri articoli